Natjeńćaj za posao – Vozańć kamiona / dostavljańć

BROTIS d.o.o. ńĆitluk, raspisuje natjeńćaj za posao: VOZAńĆ KAMIONA / DOSTAVLJAńĆ

 • Vozańć kamiona¬†¬†

Opis aktivnosti:

 • Dostava robe prema predvińĎenom rasporedu, planu i proceduri
 • Upravljanje vozilom ukupne nosivosti 25,5 t
 • Briga o redovnom odrŇĺavanju, servisiranju i tehnińćkoj ispravnosti teretnog vozila

Uvjeti:

 • SSS prometna
 • PoŇĺeljno radno iskustvo na istim ili slińćnim poslovima
 • Vozańćka dozvola C kategorije
 • PoloŇĺen drŇĺavni ispit za KV vozańća motornih vozila
 • Ljubaznost, odgovornost i urednost
 • PoŇ°tivanje i provońĎenje pravila tvrtke

Nudimo:

 • Stabilan posao uz redovna primanja
 • Dinamińćno radno okruŇĺenje

 

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj posao i smatrate da posjedujete navedena znanja i vjeŇ°tine, pozivamo vas da svoj Ňĺivotopis s naznakom ”Natjeńćaj za posao vozańća” poŇ°aljete putem e-maila [email protected]¬†ili poŇ°tom na adresu:

Brotis d.o.o.
Put za LjubuŇ°ki 2/A
88260 ńĆitluk,
Bosna i Hercegovina

Natjeńćaj je otvoren do popunjavanja radnog mjesta.

Natjeńćaj za posao ‚Äď viŇ°e radnih mjesta (marketing manager, ńćistańćica, prodajni savjetnik)

Radi poveńáanja obima poslovanja BROTIS d.o.o. ńĆitluk, raspisuje natjeńćaj u svrhu jańćanja svog tima i traŇĺi viŇ°e perspektivnih i ambicioznih osoba za viŇ°e radnih mjesta.

Marketing manager (m/Ňĺ)

Opis aktivnosti:

 • Kreiranje marketinŇ°kih kampanja za razlińćite djelatnosti druŇ°tva;
 • VońĎenje i upravljanje radom odjela marketinga;
 • Izrada strateŇ°kih marketinŇ°kih planova;
 • Suradnja s razvojnim i prodajnim odjelima poslodavca;
 • Stvaranje i vońĎenje razlińćitih digitalnih sadrŇĺaja (promo spotovi, reklame i drugi sadrŇĺaji.);
 • Organiziranje promotivnih i marketinŇ°kih dogańĎaja (eventovi, proslave, sajmovi, promocije i sl.);
 • Upravljanje i vońĎenje komunikacije druŇ°tva prema medijima i javnosti.

Od vas ońćekujemo:

 • Visoka struńćna sprema;
 • Radno iskustvo na poslovima marketinga
 • Iskustvo u stvaranju i vońĎenju marketinŇ°kih kampanja;
 • Vrlo dobro poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje i razumijevanje osnova marketinga
 • IzraŇĺeno strateŇ°ko i kritińćko razmiŇ°ljanje te proaktivan pristup poslu.

NaŇ° idealni kandidat je izrazito odgovorna, samostalna i marljiva osoba. Osoba s odlińćnim organizacijskim i ¬†komunikacijskim sposobnostima. Netko tko je spreman na izrazitu dinamiku i fleksibilnost u radu te s vrlo dobrim snalaŇĺenjem u razlińćitim svakodnevnim situacijama. TakońĎer nam je bitna tońćnost i aŇĺurnost u izvrŇ°enju poslovnih obveza. TraŇĺimo osobu koja je voljna raditi s naŇ°im prodajnim asortimanom uz kontinuiranu edukaciju.

Nudimo:

 • Poticajnu i dinamińćnu radnu atmosferu
 • Moguńánost profesionalnog razvoja i implementacije vlastitih ideja
 • Stimulativna i redovna osobna primanja

*Dodatne pogodnosti ńáe biti predońćene kandidatima koji budu odabrani na prvi krug razgovora.

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj posao i smatrate da posjedujete navedena znanja i vjeŇ°tine, pozivamo vas da svoj Ňĺivotopis poŇ°aljete najkasnije do 27.03.2024. putem ¬†e-maila¬†[email protected]¬†ili poŇ°tom na adresu:

BROTIS d.o.o.
Put za LjubuŇ°ki 2A
88260 ńĆitluk,
Bosna i Hercegovina,
s naznakom ‚ÄĚza natjeńćaj – marketing manager‚ÄĚ


ńĆistańćica (Ňĺ)

Opis aktivnosti:

 • ńĆisti i odrŇĺava ńćistońáu svih prostorija kojima upravlja ustanova,
 • OdrŇĺava ńćistońáu uredskog prostora,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja ustanove.

Od vas ońćekujemo:

 • Odgovornost
 • Komunikativnost i spremnost za timski rad
 • Inicijativnost u radu

Nudimo:

 • Poticajnu i dinamińćnu radnu atmosferu
 • Stimulativna i redovna osobna primanja

 

*Dodatne pogodnosti ńáe biti predońćene kandidatima koji budu odabrani na prvi krug razgovora.

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj posao i smatrate da posjedujete navedena znanja i vjeŇ°tine, pozivamo vas da svoj Ňĺivotopis poŇ°aljete najkasnije do 27.03.2024. putem ¬†e-maila [email protected]¬†ili poŇ°tom na adresu:

BROTIS d.o.o.
Put za LjubuŇ°ki 2A
88260 ńĆitluk,
Bosna i Hercegovina,
s naznakom ‚ÄĚza natjeńćaj – ńćistańćica‚ÄĚ


Prodajni savjetnik ‚Äď prodavańć (m/Ňĺ)

Opis aktivnosti:

 • Aktivan rad u maloprodaji
 • UsluŇĺivanje i rad sa kupcima
 • Izradu pismenih ponuda i rańćuna za kupce
 • Planiranje, prańáenja i izvrŇ°avanje preuzetih zadataka i obaveza
 • Rad na projektima
 • Svakodnevno prańáenje stanja robe i izlaganje
 • OdrŇĺavanje reda i urednosti maloprodajnog objekta

Od vas ońćekujemo:

 • NaglaŇ°ene komunikacijske i prodajne vjeŇ°tine
 • SSS (prednost trgovańćkog, komercijalnog ili ekonomskog smjera)
 • Odgovornost
 • Komunikativnost i spremnost za timski rad
 • Inicijativnost u radu
 • Spremnost na uńćenje i Ňĺelja za osobnim razvojem
 • Obavezno dobro poznavanje rada u MS Office paketu
 • Prednost ńáe imati kandidati sa radnim iskustvom na istim ili slińćnim poslovima

NaŇ° idealni kandidat je izrazito odgovorna, samostalna i marljiva osoba. Osoba s odlińćnim organizacijskim, komunikacijskim i pregovarańćkim sposobnostima. Netko tko je spreman na izrazitu dinamiku i fleksibilnost u radu te s vrlo dobrim snalaŇĺenjem u razlińćitim svakodnevnim situacijama. TakońĎer nam je bitna tońćnost i aŇĺurnost u izvrŇ°enju poslovnih obveza. TraŇĺimo osobu koja je voljna raditi s naŇ°im prodajnim asortimanom uz kontinuiranu edukaciju.

Nudimo:

 • Poticajnu i dinamińćnu radnu atmosferu
 • Moguńánost profesionalnog razvoja i implementacije vlastitih ideja
 • Stimulativna i redovna osobna primanja

*Dodatne pogodnosti ńáe biti predońćene kandidatima koji budu odabrani na prvi krug razgovora.

 

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj posao i smatrate da posjedujete navedena znanja i vjeŇ°tine, pozivamo vas da svoj Ňĺivotopis poŇ°aljete najkasnije do 27.03.2024. putem e-maila [email protected]¬†ili poŇ°tom na adresu:

BROTIS d.o.o.
Put za LjubuŇ°ki 2A
88260 ńĆitluk,
Bosna i Hercegovina,
s naznakom ‚ÄĚza natjeńćaj – prodajni savjetnik‚ÄĚ

Natjeńćaj za posao ‚Äď diplomirani ekonomist

BROTIS d.o.o. ńĆitluk, raspisuje natjeńćaj u svrhu jańćanja svog tima i traŇĺi perspektivnu i ambicioznu osobu za radno mjesto: Diplomirani ekonomist za administrativne poslove i knjigovodstvo (m/Ňĺ)¬† ¬† ¬†

Diplomirani ekonomist za administrativne poslove i knjigovodstvo (m/Ňĺ)

 • VSS (poŇĺeljno je da kandidat posjeduje zavrŇ°en minimalno prvi ciklus obrazovanja iz oblasti ekonomije i srodnih fakulteta )
 • Odgovornost
 • Poznavanje rada na rańćunalu
 • Komunikativnost i spremnost za timski rad
 • Inicijativnost u radu
 • Spremnost na uńćenje i Ňĺelja za osobnim razvojem
 • Obavezno dobro poznavanje rada u MS Office paketu
 • Kandidat treba posjedovati vaŇĺeńáu vozańćku dozvolu

NaŇ° idealni kandidat je izrazito odgovorna, samostalna i marljiva osoba. Osoba s odlińćnim organizacijskim i komunikacijskim sposobnostima. Netko tko je spreman na izrazitu dinamiku i fleksibilnost u radu te s vrlo dobrim snalaŇĺenjem u razlińćitim svakodnevnim situacijama. TakońĎer nam je bitna tońćnost i aŇĺurnost u izvrŇ°enju poslovnih obveza. TraŇĺimo osobu koja je voljna raditi u naŇ°em timu uz kontinuiranu edukaciju.

Nudimo:

 • Poticajnu i dinamińćnu radnu atmosferu
 • Moguńánost profesionalnog razvoja i implementacije vlastitih ideja
 • Stimulativna i redovna osobna primanja

*Dodatne pogodnosti ńáe biti predońćene kandidatima koji budu odabrani na prvi krug razgovora.

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj posao i smatrate da posjedujete navedena znanja i vjeŇ°tine, pozivamo vas da svoj Ňĺivotopis poŇ°aljete najkasnije do 27.10.2023. putem e-maila [email protected] ili poŇ°tom na adresu:

 

Brotis d.o.o.
Put za LjubuŇ°ki 2/A,
88260 ńĆitluk,
Bosna i Hercegovina,
s naznakom ‚ÄĚza natjeńćaj‚ÄĚ

Natjeńćaj za posao – certificirani rańćunovońĎa i referent rańćunovodstva¬†

BROTIS d.o.o. ńĆitluk, raspisuje natjeńćaj u svrhu jańćanja svog tima i traŇĺi perspektivne i ambiciozne osobe za dva radna mjesta: certificirani rańćunovońĎa i referent rańćunovodstva¬† ¬† ¬† ¬† ¬†

Certificirani rańćunovońĎa¬† ¬† ¬† ¬† ¬†(m/Ňĺ) ¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 1 izvrŇ°itelj

Mjesto rada: ńĆitluk, sjediŇ°te druŇ°tva

Podruńćje odgovornosti i opis radnih zadataka:¬†

 • vońĎenje robnog i financijskog knjigovodstva, poreznih evidencija, evidentiranje i knjiŇĺenje KUF i KIF, obrańćun PDV-a
 • blagajnińćko poslovanje, poslovi financijskog knjigovodstva, obrańćun direktnih poreza, naknada i taksi, kontrola i obrańćun isplate plańáa i naknada uposlenih
 • ispravno vońĎenje svih knjigovodstvenih evidencija u skladu sa zakonom i internim aktima
 • vońĎenje brige o ispravnosti podataka na rańćunima glavne knjige
 • osnovno poznavanje propisa iz oblasti direktnih i indirektnih poreza
 • sastavljanje financijskih izvjeŇ°taja
 • ostale knjigovodstvene poslove u skladu s poslovanjem firme

TraŇĺene kvalifikacije:¬†

 • VSS ekonomskog smjera (financije i rańćunovodstvo)
 • potrebno radno iskustvo na rańćunovodstvenim poslovima od minimalno 2 godine
 • certifikat ovlaŇ°tenog knjigovońĎe
 • napredno koriŇ°tenje informatińćkih tehnologija
 • poznavanje MSFI/MRS i poreznih propisa
 • samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda
 • Analitińćko razmiŇ°ljanje, sistematińćnost i odgovornost, timski rad
 • teŇĺnja ka stalnom usavrŇ°avanju i vlastitom razvoju
 • sklonost kreativnom razmiŇ°ljanju i donoŇ°enju odluka

Nudimo Vam:

 • Ugovor na neodreńĎeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca
 • Poticajnu i dinamińćnu radnu atmosferu
 • Moguńánost profesionalnog razvoja i implementacije vlastitih ideja
 • Stimulativna i redovna osobna primanja

_____

Referent u rańćunovodstvu (m/Ňĺ) ¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 1 izvrŇ°itelj

Mjesto rada: ńĆitluk, sjediŇ°te druŇ°tva

Podruńćje odgovornosti i opis radnih zadataka:¬†

 • Robno materijalno knjigovodstvo
 • KnjiŇĺenje izvoda
 • Realizacija platnih naloga
 • Kontrola KIF-a i KUF-a
 • KnjiŇĺenje izlaznih i ulaznih faktura
 • Uńćestvovanje u kreiranju periodińćnih mjeseńćnih i godiŇ°njih izvjeŇ°taja druŇ°tva
 • Kontrola i priprema dokumentacije za podnoŇ°enje poreskih prijava
 • Briga u urednosti i kompletnosti dokumentacije i djelokruga rada
 • Drugi administrativni i tehnińćki poslovni po nalogu neposrednog rukovodioca

TraŇĺene kvalifikacije:¬†

 • SSS/VSS ekonomskog smjera
 • PoŇĺeljno prethodno radno iskustvo na istim poslovima
 • Odlińćno poznavanje rada na rańćunalu (MS office paket)
 • PoŇĺeljno poznavanje engleskog jezika
 • Efikasnost, samostalnost i preciznost u radu

Nudimo Vam:

 • Ugovor na neodreńĎeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca
 • Poticajnu i dinamińćnu radnu atmosferu
 • moguńánost profesionalnog razvoja i implementacije vlastitih ideja
 • stimulativna i redovna osobna primanja

 

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj posao i smatrate da posjedujete navedena znanja i vjeŇ°tine, pozivamo vas da svoj Ňĺivotopis poŇ°aljete najkasnije do 16.08.2022. putem ¬†e-mail-a¬†[email protected]¬†ili poŇ°tom na adresu:

Brotis d.o.o.
TromeńĎa bb,

88260 ńĆitluk,
Bosna i Hercegovina,
s naznakom ‚ÄĚza natjeńćaj‚ÄĚ.

Natjeńćaj za posao – asistent u prodaji

BROTIS d.o.o. ńĆitluk, raspisuje natjeńćaj u svrhu jańćanja svog tima i radi poveńáanja obima posla. TraŇĺimo perspektivne i ambiciozne osobe za sljedeńáa radna mjesta:

 • Asistent u prodaji (muŇ°karac) za trŇĺiŇ°te Mostara ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†-2 izvrŇ°itelja
 • Asistent u prodaji (muŇ°karac) za trŇĺiŇ°te Hercegovine¬†¬†¬†¬†¬†¬† -2 izvrŇ°itelja

Opis aktivnosti:

 • Aktivan rad u maloprodaji
 • UsluŇĺivanje i rad sa kupcima
 • Izradu pismenih ponuda i rańćuna za kupce
 • Planiranje, prańáenja i izvrŇ°avanje preuzetih zadataka i obaveza
 • Asistiranje na projektima
 • Svakodnevno prańáenje stanja robe i izlaganje
 • OdrŇĺavanje reda i urednosti maloprodajnog objekta

Od vas ońćekujemo:

 • NaglaŇ°ene komunikacijske i prodajne vjeŇ°tine
 • SSS (prednost trgovańćkog, komercijalnog ili ekonomskog smjera)
 • Odgovornost
 • Komunikativnost i spremnost za timski rad
 • Inicijativnost u radu
 • Spremnost na uńćenje i Ňĺelja za osobnim razvojem
 • Poznavanje¬†rada u MS Office paketu

Nudimo:

 • Poticajnu i dinamińćnu radnu atmosferu
 • Moguńánost profesionalnog razvoja i implementacije vlastitih ideja
 • Stimulativna i redovna osobna primanja

*Dodatne pogodnosti ńáe biti predońćene kandidatima koji budu odabrani na prvi krug razgovora.

 

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj posao i smatrate da posjedujete navedena znanja i vjeŇ°tine, pozivamo vas da svoj Ňĺivotopis poŇ°aljete najkasnije do 10.10.2021. putem e-maila [email protected]¬†ili poŇ°tom na adresu:

TromeńĎa bb,
88260 ńĆitluk,
Bosna i Hercegovina,
s naznakom ‚ÄĚza natjeńćaj‚ÄĚ